Speelluifel

Het huidige welpenlokaal heeft noch een  fundering noch isolatie. 

Daarom hebben we in samenspraak met de architecten het plan opgevat om de lokaal te ontdoen van zijn zijwanden en om te bouwen tot een speelluifel. Dit idee zal verder worden uitgewerkt na uitvoering van de huidige bouwplannen.