Recht van Opstal

De VZW heeft een overeenkomst die ons 'recht van opstal' geeft tot 2028. Dit komt er op neer dat tot dan alles boven de grond eigendom van de VZW is. 
Het ligt in de lijn van onze verwachtingen dat deze overeenkomst verlengd zal worden.